Rekening en verantwoording

De Rechtbank heeft het beschermingsbewind uitgesproken en controleert ook het werk wat wij doen. Zeker als u zelf deze controle lastig vindt om uit te voeren, is het een geruststellende gedachte dat de Rechtbank ook een oogje in het zeil houdt.

Wij sturen eens per jaar een Rekening en verantwoording toe aan de Rechtbank. Hierin staat precies hoe u er financieel voorstaat en wat er met de inkomsten en uitgaven is gebeurd in het voorgaande jaar.