Communicatie

Als het beschermingsbewind net is uitgesproken is er veelvuldig contact. Wij komen dan meerdere keren bij u thuis langs maar ook is er contact via de telefoon en indien mogelijk via email.

Het is in de eerste fase belangrijk om snel duidelijkheid te krijgen over wat er precies allemaal aan de hand is.

Indien het voor de klant zelf niet mogelijk is om met ons te communiceren kan dit contact ook verlopen via bijvoorbeeld kinderen, ouders of andere betrokkenen.

Als het beschermingsbewind wat langer loopt zult u merken dat de contactmomenten ook teruglopen, het is dan immers duidelijk wat de situatie is en alles loopt voorspoedig. Wel komen wij minimaal 1 keer per jaar opnieuw bij u thuis langs om de stand van zaken nog eens met u door te nemen. Duidelijke communicatie is voor ons erg belangrijk.