Presentatie

Beschermingsbewind komt met enige regelmaat negatief in de publiciteit. In ons vak is het overduidelijk dat de goeden lijden onder de kwaden. Voor ons is dit erg jammer om te zien maar wel de realiteit. Zelf zijn wij overtuigd van de meerwaarde van beschermingsbewind.

Wat wij ook signaleren is dat ketenpartners niet altijd goed op de hoogte zijn van wat beschermingsbewind precies inhoudt. Dit is ook niet zo vreemd, termen als WSNP, curatele, budgetbeheer hebben allemaal wel ‘iets’ met elkaar te maken maar zijn wezenlijk verschillend.

Om deze redenen staan wij er voor open om een presentatie te geven bij u op de afdeling of in het team. Tijdens deze presentatie vertellen wij u graag wat beschermingsbewind precies betekend voor de klant. Ook praten wij u bij wat een bewindvoerder wel moet doen en waar wij ons niet mee bezig houden. Zo kunt u na deze presentatie beter inschatten of beschermingsbewind een passende oplossing is in een bepaalde casus en komt u goed voorbereid bij de klant thuis om dit samen te bespreken.

Ook organisaties die misschien niet dagelijks met bewindvoering te maken hebben staan wij graag te woord.

Neem voor meer informatie contact met ons op.