Voor professionals

Wij werken veel samen met verschillende ketenpartners. Wij vinden samenwerken een belangrijk onderdeel van ons werk, dit om te voorkomen dat er langs elkaar heen wordt gewerkt. Als het duidelijk is wie er precies verantwoordelijk is voor welke hulpvraag dan is de klant daar het meest gebaat bij.
Voor professionals hebben wij een apart telefoonnummer waarop wij gedurende de volledige werkdag op bereikbaar zijn, dus ook buiten de spreekuren om. U kunt uw contactpersoon bij Lotus bewindvoering vragen naar dit mobiele nummer.