Werkwijze

Na de aanmelding plannen wij een gesprek in, bij voorkeur bij u thuis. Tijdens dit gesprek leggen wij uit wat beschermingsbewind precies inhoudt en spreken wij de wederzijdse verwachtingen uit. Wij proberen de informatie vooral toe te spitsen op uw situatie.

Wij moeten vervolgens de Rechtbank vragen of wij uw bewindvoerder mogen worden, zodat wij daarna alles op financieel gebied kunnen gaan regelen. Dit betekent in de eerste plaats dat wij de situatie inzichtelijk gaan maken en de situatie op orde proberen te brengen en houden.
Wat zijn de inkomsten en uitgaven?
Kan er bespaard worden op bepaalde posten?
Wordt er gebruik gemaakt van alle voorzieningen waar recht op is?
Dit soort vragen proberen wij zo snel mogelijk helder te krijgen.