Klachten

Wij streven ernaar om het contact met de klant zo goed mogelijk te onderhouden. Toch kan het zo zijn dat de klant niet tevreden is over de werkwijze van zijn bewindvoerder of van Lotus bewindvoering in het algemeen. Het eerste advies hierin is om dit bespreekbaar te maken bij het contactpersoon bij Lotus bewindvoering. Is het overzicht kwijt of is onze werkwijze niet duidelijk genoeg? Door met elkaar om tafel te gaan kan het probleem wellicht worden opgelost.

Als de ontevredenheid blijft kan de klant het klachtenreglement opvragen bij Lotus bewindvoering. Bij het aanmeldgesprek wordt dit reglement overigens ook altijd aan de klant verstrekt.

Neem via deze pagina contact op met Lotus bewindvoering.