Schulden

Als er problematische schulden zijn dan kan dat ook een reden zijn voor de Rechtbank om beschermingsbewind uit te spreken. In deze situatie gaan wij met u om tafel om alle schulden in kaart te brengen. Als het duidelijk is wat de schuldenlast is en het is duidelijk wat de inkomsten en uitgaven per maand zijn, dan gaan wij beoordelen of een aanmelding voor Schuldhulpverlening noodzakelijk is. Dit is aan de orde als de schulden zo hoog zijn dat deze niet binnen 36 maanden kunnen worden afgelost via betalingsregelingen.

Een aanmelding voor Schuldhulpverlening is in eerste instantie altijd bij de gemeente waar u woonachtig bent maar kan uiteindelijk ook ingediend worden bij de Rechtbank. Dit gaat dan om een zogenoemd WSNP (Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen) traject.

Wat er in uw situatie nodig is en welke wegen wij moeten bewandelen om de schulden samen op te lossen moet in de eerste periode blijken. Dat er uiteindelijk uitzicht is op een schuldenvrije situatie is een feit. De vraag is alleen hoe we dit geregeld krijgen en hoelang dat precies gaat duren. Wij proberen u hier altijd bij te betrekken zodat het duidelijk blijft waar u aan toe bent.

Als er sprake is van een schuldhulpverleningstraject via de gemeente of als u bent toegelaten tot de WSNP dan blijft het beschermingsbewind van kracht. Met andere woorden, wij blijven dan evengoed in beeld om u zo goed als mogelijk te helpen om het schuldhulpverleningstraject te laten slagen.

Mocht u al in een schuldhulpverleningstraject zitten welke niet goed loopt kunt u ook altijd even contact met ons opnemen voor een aanmelding. Wie weet kan de regeling alsnog voortgezet worden met onze hulp erbij.