Bewindvoering

Beschermingsbewind is bedoeld voor meerderjarigen die tijdelijk of voor een langere periode niet in staat zijn om zelf de financiële zaken te regelen. Dit kan door tal van oorzaken komen. Te denken valt aan verslavingsproblematiek, lichamelijke kwesties of psychische problemen. Ook het hebben van schulden is een belangrijke oorzaak waardoor de financiële situatie niet langer inzichtelijk en stabiel is. Voor deze doelgroep is beschermingsbewind bedoeld. Beschermingsbewind komt voort uit de wet. Dit betekent dat wij als bewindvoerders verantwoording moeten afleggen aan de Rechtbank over het werk wat wij doen. De Rechter is ook degene die bij aanvang het beschermingsbewind uitspreekt.

Neem via deze pagina contact op met Lotus bewindvoering.